safety4allDesigh

Το Πλαίσιο του έργου...

Η Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ) καθώς και η πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου είναι νομικά θεσμοθετημένα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και αποτελούν κύριο μέλημα όλων των οργανισμών και επιχειρήσεων. Η επιτυχημένη πρόληψη βασίζεται στην συστηματική ανάλυση ιστορικού παρατηρήσεων, το οποίο τροφοδοτείται από ποιοτική και χρονικά εντοπισμένη περιγραφή και καταγραφή ελλείψεων, επικίνδυνων συνθηκών και κρίσιμων συμβάντων. Οι τεχνολογίες που οδηγούν τις εξελίξεις στο Ίντερνετ των πραγμάτων αλλά και την αναλυτική περιεχομένου, είναι ικανές να υποστηρίξουν τόσο την παρακολούθηση των εργασιακών χώρων όσο και την δημιουργία κατάλληλων μοντέλων.

Ο πιο κατάλληλος “αισθητήρας” και νοήμων πράκτορας για την παραγωγή της επιθυμητής ποιοτικής πληροφορίας ως αποτέλεσμα κριτικής στάσης απέναντι στις προδιαγραφές ασφαλείας μιας επιχείρησης (και ο οποίος δεν είναι αποκλειστικά τεχνικός ασφαλείας) είναι ο εργαζόμενος και ο πελάτης. Είναι η πιο αμερόληπτη, συναφής και έγκυρη πηγή παρατηρήσεων για τον συνεχή έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή μέτρων ασφαλείας, τόσο σε επίπεδο λήψης όσο και εφαρμογής.

Πληθοπορισμός

Συλλογή παρατηρήσεων στα πεδία ελέγχου με παρατηρητές τους πελάτες και εργαζόμενους

Αναλυτική

Επεξεργασία και πολυτροπική ανάλυση των παρατηρήσεων σε μοντέλο ασφάλειας και υγείας

Επιβράβευση

Επιβράβευση της συμμετοχής και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού

Ο Στόχος του έργου...

Την περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη τόσο ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ασφάλειας και υγείας όσο και η εμπλοκή περισσότερων αρμόδιων στην προστασία της υγείας εργαζόμενων και κοινού. Το Safety4All, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και δυνατότητες, στοχεύει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Συγκεκριμένα:

1. Την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού μέσω της συμμετοχής του στον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων που συναντά.

2. Την εμπλοκή αρμόδιων (τεχνικοί ασφάλειας, υπεύθυνοι καταστημάτων, υπεύθυνοι ασφάλειας & υγείας της εργασία) στην αντιμετώπιση των κινδύνων.

Αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία και δεδομένα, το Safety4All είναι σε θέση να προσφέρει στον χρήστη μία προ-αξιολόγηση των κινδύνων, επιτυγχάνοντας την άμεση ενημέρωση του χρήστη που εντοπίζει τον κίνδυνο και την διευκόλυνση του αρμόδιου στην προτεραιοποίηση υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.

ERGONOMIA

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Χρηματοδότηση

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04248)

Στοιχεία Έργου

Συντονιστής: Ergonomia

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΕΚ "Αθηνά"

Social Media